Stärkt konsumentskydd och bekämpning mot kriminalitet i spelindustrin

Hem » Stärkt konsumentskydd och bekämpning mot kriminalitet i spelindustrin

Regeringen tar initiativ för att ytterligare säkra spelmarknaden och skydda konsumenterna genom föreslagna åtgärder som förväntas träda i kraft den 1 april 2024. Dessa nya initiativ kommer endast gälla svenska casinon och inte casinon utan svensk licens.

Ett av de centrala förslagen handlar om att komplettera spellagens bestämmelser om hanteringen av personuppgifter. Det föreslås att licenshavare ges möjlighet att använda spelares hälsodata och ekonomiska information för att kunna ingripa mot överdrivet spelande och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda spelarna.

För att öka tydligheten och tryggheten vid telefonförsäljning av spel, föreslås införandet av ett skriftlighetskrav. Detta innebär att avtal som inte uppfyller kravet på skriftlighet kommer att ogiltigförklaras. Syftet är att säkerställa en mer transparent och säker process för telefonförsäljning av spel.

För att effektivt bekämpa penningtvätt som kan förekomma inom spelindustrin föreslås även en justering av sanktionsavgiften för överträdelser av penningtvättslagen. Denna åtgärd syftar till att möjliggöra högre sanktionsavgifter för spelleverantörer och därigenom förhindra och avskräcka kriminell verksamhet kopplad till spel om pengar.

De föreslagna lagändringarna avser att skapa en mer reglerad och säker spelmarknad. Genom att stärka regleringen kring personuppgifter, införa tydligare försäljningskrav och höja sanktionsavgifterna vid överträdelser av lagar relaterade till spel, strävar regeringen efter att skapa en ansvarsfull och trygg miljö för spelare och operatörer på den svenska spelmarknaden.